Hans Boerboom

  Hans Boerboom (1945) begon zijn Luchtmachtloopbaan in 1963 op de Luchtmacht Kader School (LKS) te Schaarsbergen.

Na z’n voltooide opleiding tot Sergeant Specialist Systeem Montage Straalvliegtuigen (Spec.SMS) werd hij in 1966, als Crew-Chief F-104 Starfighter, geplaatst bij het 322 Squadron op de Vliegbasis Leeuwarden.

In 1978 stapte hij over naar het Technisch Squadron, eveneens op Leeuwarden. Naast zijn werkzaamheden als Starfightermonteur werd zijn belangstelling gewekt voor Bedrijfsveiligheid.

Op eigen verzoek werd hij daarom in1981 geplaatst bij het Bureau Onderdeels Bedrijfs Veiligheid (BOBV) ook op de Vliegbasis Leeuwarden.

December 1988 behaalde hij, na 1½ jaar avondstudie, als één der eersten (van de acht) binnen de Koninklijke Luchtmacht het diploma MVK (Middelbaar Veiligheidskundige).

Halverwege1990 volgde een overplaatsing naar het toenmalige Depot Mechanisch Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren (DMVS) nu LCW op de vliegbasis Woensdrecht waar hij tot zijn Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) in 2000 als Bedrijfs Veiligheids Officier werkzaam was.

 

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand een “verhaal” vertelt waarvan anderen zeggen dat je dat eigenlijk zou moeten opschrijven.

En hoe vaak komt daar niets van terecht?

Reden temeer om die uitdaging toch maar eens aan te gaan! Dat je daar geen Mulisch of Vondel voor hoeft te zijn moge blijken uit dit boekje.

Gewoon de humor vertellen die meestal op straat of op een vliegbasis ligt.

Het resultaat heeft u in handen met ‘Goeie ouwe tijd’!